ใครก็เป็นเจ้าบ้านได้

 

ใครๆ ก็เป็น “เจ้าบ้าน” ได้ เพียงแค่ให้การต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติ มิตร ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเหมือนมาพักบ้านญาติ ทั้งนี้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องรู้จักวิธีการ กระบวนการที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับได้ด้วยเช่นกัน