บ้านอาผ่าพัฒนา

142 ม.11 บ้านอาผ่าพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ดูบ้านพัก ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุข ระดับจังหวัด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและศูนย์สาธิตการตลาด เรียนรู้การผลิตผ้าไหม การผลิตข้าวกล้อง(ข้าวซ้อมมือ) ชมวิถีชีวิตชนบท

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนาเป็นชุมชนเผ่าอาข่าเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอยบ่อ 2 โดยมีนายอาก่า เลเฉอะเป็นผู้นำหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2537 หัวหน้าเกษตรได้ขอให้ชาวบ้านลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่หมู่บ้าน ห้วยแม่ซ้ายในปัจจุบัน เพราะเห็นว่าที่เดิมมีการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยการนำของ นายอาผ่า เฌอมือ และได้ตั้งชื่หมู่บ้านว่า "บ้านอาผ่าพัฒนา" ตามชื่อผู้นำ ต่อมาชุมชนจึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโอมสเตย์ขึ้น

กิจกรรม

ชมการแสดงชนเผ่า
ชมทะเลหมอกบนดอยยะฟู
ชมการโล้ชิงช้า
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริดอยบ่อ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
ชมการแสดงชุดละ 500 บาท/ครั้ง
นวดตัว 100 บาท/ครั้ง
นวดเท้า 150 บาท/ชั่วโมง

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2551,2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณอาผ่า เฌอมือ

โทรศัพท์ : -

โทรศัพท์มือถือ : (+66)861178830

แฟกซ์ : -

อีเมล : -

เว็ปไซต์ : www.btn-ecovillage.com

วิดิโอ : -