โฮมสเตย์บ้านโปง

บ้านโปง หมู่ 6 ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

มาบกราดโฮมสเตย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่านสามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์รอบเขื่อน เดินป่าเพื่อศึกษาสมุนไพร ปีนผาชมวิวของเขื่อนลำแชะ ล่องเรือตกปลา ล่องแพสำราญ ศึกษาธรรมชาติ ป่าดงดิบ อุทยานแห่งชาติทับลาน

ประวัติความเป็นมา

บ้านโปงเป็นชุมชนที่มีความสุขมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ ชาวบ้านโปงได้ร่วมกับสาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยกันคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ และเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชาวบ้านโปง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการการท่องเที่ยวแก่คนทั่วไปที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และต้องการได้รับรู้ ความเพลิดเพลินที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การทำมาหากิน วิถีชีวิต และประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น

กิจกรรม

การสาธิตเกษตรและชมแปลงไม้ดอกสายพันธุ์เบญจมาศ ดูนก เดินเท้า หรือขี่จักรยานบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ชมวัดดอยแท่นพระผาหลวง เยี่ยมชมหมู่บ้านและวัฒนธรรมล้านนา ฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษของชุมชน พิพิธภัณฑ์พืช ชมสวนสมุนไพร
ตกปลา อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
กิจกรรมค่ายพักแรม อบสมุนไพร ชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 500 บาท
ชาวไทย 500 บาท/คน/วัน ชาวต่างชาติ 600 บาท/คน/วัน
ค่าที่พักรวมอาหาร 2 มื้อ เช้า ไม่มีการแสดง
ชาวไทย 400 บาท/คน/วัน ชาวต่างชาติ 500 บาท/คน/วัน
ค่าบริการอาหาร พร้อมชาเขียว กาแฟ ผลไม้ 80 บาท/คน/มื้อ
ค่าเช่าเต้นท์ 150 บาท/หลัง/วัน (ขนาด 2 คน)
ค่าเช่าสถานที่กางเต้นท์ 50 บาท/คน/วัน (นำเต้นท์มาเอง)
ค่าเช่าถุงนอน 30 บาท/คน/วัน
ค่าเช่าจักรยาน 50 บาท/วัน
ค่าตกปลา เบ็ดธรรมดา 10 บาท/วัน
ค่าตกปลา เบ็ดรอก 10 บาท/วัน
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 200 บาท/คน
ค่ามัคคุเทศน์น้อย 100 บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

0

ของที่ระลึก

อาหารพื้นบ้าน อาหารป่าตามฤดูกาล, ผ้าถุงทอมือ, ผลิตภัณฑ์จักสาน, สมุนไพร, ดอกไม้, กล้าไม้, เบญจมาศ, กล้วยไม้, ไม้ประดับ, ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2549,2551,2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณมิ่งขวัญ แดงสุวรรณคุณบัวเงิน ชัยเทพ

โทรศัพท์ : (+66)53293006

โทรศัพท์มือถือ : (+66)818829522(+66)

แฟกซ์ : 053-873073

อีเมล : mingkoun_eco@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :