ชากไทยโฮมสเตย์

21/1 หมู่ 4 หมู่บ้านชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ชากไทยโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า หมู่บ้านชากไทยเดิมชื่อบ้านชากกราว เป็นภาษาพื้นบ้านชอง แปลว่ามีกุ้ง ปลา และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในขณะนั้นเป็นคนพื้นเมืองชาวของ ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม นิยมสร้างบ้านเป็นกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัย โดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่ามาก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เช่น ไม้ไผ่ คลุ้ม คล้า เป็นต้น และต่อมามีชาวเชื้อสายไทยเข้ามาอยู่อาศัยจับจองพื้นที่ทำไร่ ทำสวนและตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่มาว่า “บ้านชากไทย”

กิจกรรม

ไหว้พระ 9 วัด
ตะลุยดินแดนสวนผลไม้
ศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้เมืองจันท์ เลือกรับประทานผลไม้ด้วยตนเอง
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชนพื้นเมือง"ชอง"

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 250 บาท
ค่าบริการที่พัก 250 บาทต่อคนต่อคืน อาหารกลางวัน 80 บาท ต่อคน อาหารเย็น 100 บาทต่อคน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

30

ของที่ระลึก

น้ำผึ้งคิขฌกูฎ , น้ำสำรอง, น้ำมังคุด

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ วัดเขาสุกิม น้ำตกกระทิง อ่าวคุ้งกระเบน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2553,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณประวิทย์ หนูเชื้อเรือง

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 089 803 8213 , 089

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :