โฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว

42 หมู่ 1 หมู่บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว

ประวัติความเป็นมา

บ้านน้ำเชี่ยวเป็นชุมชนชาวพุทธ-มุสลิมที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา และเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ กว่า 2,000 ไร่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวตั้งอยู่บนที่ลุ่ม เป็นทุ่งนาพื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนมาก มีคลองน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็ฯคลองขนาดกว้างไหลผ่าน มีต้นน้ำอยู่ที่เขาแดง พอฤดูน้ำหลากน้ำในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงพากัน เรียกว่า คลองน้ำเชี่ยว ชาวบ้านส่วนใหญ่เดิมเป็นคนไทยดั้งเดิม ตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ต่อมาได้มีชาวจีนเดินทางมาค้าขายทางเรือเห็นว่าบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์จึงได้มาตั้งถิ่นฐาน และแต่งงานกับคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพค้าขายกันบริเวณริมถนน พอถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีแขกจามอพยพมาจากัมพูชา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลอง ชุมชนน้ำเชี่ยวก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น ชาวบ้านที่นี่จึงมีผู้ทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม อาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่ การทำนา ทำสวนยาง และการประมง บ้านน้ำเชี่ยวเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณปากคลองน้ำเชี่ยว ซึ่งใกล้กับทะเล จึงมีท่าเรือค้าขายและมีสำเภามาค้าขายเป็นประจำ สินค้าที่ซื้อขายกันเป็นประจำคือเกลือและน้ำตาล ซึ่งซื้อจากเรือสินค้าที่มาจากชลบุรี

กิจกรรม

•ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิต ชุมชนป่าชายเลน •ลงมือหาหอยปากเป็ดด้วยตนเอง และการทำประมงพื้นบ้าน •ชมหอดูนกทางธรรมชาติ ที่สูงกว่า 12 เมตร •ชมการสาธิตทำตังเมกรอบ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
• ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 200 บาท/คน/คืน (รวมอาหาร) • ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 บาท/คน ค่าอาหารเย็น มื้อละ 80 บาท/คน • ค่าบริการเรือท่องเที่ยว คนละ 50 บาท • ค่าบริการศึกษาการทำงอบ คนละ 90 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

• ตังเมกรอบ • งอบ

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• มัสยิดอัลกุบรอ 200 ปี • วัดอินทราราม • หอดูนก • ศูนย์OTOP

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2553,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 084 892 5374

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ : www.namchieo.com

วิดิโอ :