ทับลานโฮมสเตย์

289 หมู่ 1 บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ทับลานโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2549 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมากขึ้น จึงจัดสรรงบประมาณไปจัดประชุมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ ณ บ้านคลองยายดำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อกลับจากการประชุมจึงได้สำรวจข้อมูลภายในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยในชุมชน บ้านทับลาน หมู่ 1 ว่ามีอะไรบ้าง จึงพบว่า ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ และการทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ดังนั้นจึงส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัวจัดตั้งกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน และเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

กิจกรรม

• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดปราจีนบุรี
• ชมทะเลดาว ดูหิ่งห้อย ชมนกตกปลา อ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน
• สุมนไพรบนภูมังกรเขียว มากกว่า 300 ชนิด
• วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่มรดกโลก
• OTOP ระดับ 5 ดาว ของขวัญของฝากผลิตภัณฑ์จากใบลาน
• ศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย นวดแผนไทย
• เดินป่าเที่ยวทุ่งตู้รถไฟ น้ำตกเหวนกกก
• น้ำตกบ่อทอง
• ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ไร่คีรีล้อม
• ไหว้พระสำนักสงฆ์บ้านวังหิน
• ร้านอาหารเรือนขวัญ
• เรียนรู้วิถีชีวิตของต้นลานตั้งแต่เกิดจนตาย

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 150-200 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าบริการอาหารเช้าพร้อมกาแฟ 100 บาท/คน/มื้อ
• ค่าอาหารเย็น 150 บาท/คน/มื้อ
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการนำเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ 200 บาท/คน
• ค่าบริการวิทยากรสื่อความหมาย 300บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

30

ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์จากใบลาน OTOP ระดับ 5 ดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครศรีราชสีมา
• อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
• แก่งหินเพิง
• ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
• น้ำตกธารรัตนา
• น้ำตกเหวนรก
• ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
• อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์
• โบราณสถานพานหิน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณบุญจันทร์ ดากลาง

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-7818857

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :