บ้านดงโฮมสเตย์

บ้านดงโฮมสเตย์ หมู่ 3 หมู่บ้านดง ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ตำบลกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

บ้านดงโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านท้ายดง(หมู่ 4) ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีชื่อเสียงด้านการผลิตตะกร้อ-ตะแกรง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้าน OTOP Village Champion ปี2549 ของคณะกรรมการจัดการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และไทยทีวีสีช่อง 3 เคยมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง ทำให้ตำบลดงกระทงยามเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป นอกจากนั้นภายในพื้นที่ยังมี ศูนย์ธรรมานามัย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ (แพล่องแม่น้ำ) ตำบลหาดยาง ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลกระทงยาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก อากาศบริสุทธิ์ และที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคณะบุคคลและหน่วยงานราชการ สนใจเดินทางการศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลดงกระทงยาม โดยเฉพาะคณะนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่เข้ามาฝึกภาคปฏิบัติที่ตำบลดงกระทงยาม เป็นเวลา 2 วัน ได้เข้าพักแรมที่บ้านพักของชาวบ้าน 1 คืน ในลักษณะบ้านพักโฮมสเตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรม

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะแกรง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชมการแปรรูปข้าว (ข้าวหอมปราจีน)
• ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะแกรง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• ชมการแปรรูปข้าว (ข้าวหอมปราจีน) ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนและศูนย์ธรรมานามัย
• กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ ปั่นจักรยานชมทุ่งทัศนียภาพของหมู่บ้าน บริการนวดเพื่อสุขภาพ
• ล่องแพในแม่น้ำปราจีนบุรี ร่วมออกกำลังกายรำไม้พวน
• กิจกรรมการแสดง ได้แก่ หมอแคนไทยพวน กลองยาว เซิ้ง ตะกร้อตะแรง รำสาวไทยพวน
• กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว สงกรานต์ ลอยกระทง ทำบุญข้าวหลาม (ไทยพวน) สารทพวน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
• ค่าบริการบ้านพัก 200 บาท /คน/คืน
• ค่าอาหารเช้า 50 บาท/คน/มื้อ อาหารกลางวัน 80 บาท/คน/มื้อ อาหารเย็น 100 บาท/คน/มื้อ
• ค่าล่องแพหาดยาง(แพอยู่กับที่) 150 บาท/คน/มื้อ (รวมค่าอาหารเครื่องดื่ม ทั้งนี้ กรณีกรณีนักท่องเที่ยวต้องการล่องแพจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม เช่น น้ำมันเรือลากแพ ค่าจ้างคนขับเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการ)
• แสดงหมอแคนและหมอรำไทยพวน 1,500 บาท แสดงกลองยาว 2,000 บาท แสดงรำสาวไทยพวน 1,500 บาท แสดงเซิ้งตะกร้อ-ตะแกรง 1,500 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

60

ของที่ระลึก

• ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง
• ทองม้วนสมุนไพร
• ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์
• ข้าวหอมนิล

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• โบราณสถาน อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)
• หลุมเมือง
• เทวสถานพานหิน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณเดือนเพ็ญ ขันธ์ทอง

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-7203020

แฟกซ์ :

อีเมล : dong_ktyam@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :