บ้านยายดาโฮมสเตย์

30 ม.3 หมู่บ้านยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

บ้านยายดาโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านยายดา เดิมชื่อว่า "บ้ายยายด่า" ด้วยความไม่ไพเราะจึงได้เปลี่ยนเป็น "บ้ายยายดา" มาจนถึงปัจจุบัน สัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านได้แก่ เขายายดา หรือเขาตะเภาคว่ำ ตามรูปสัญลักษณ์ของแนวสันเขา บ้านยายดาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของตำบลตะพง หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ประมาณ 15 กิโลเมตร

กิจกรรม

• ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• กิจกรรมกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 7 ฐาน
• ไหว้พระวัดยายดา ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
• นมัสการหลวงพ่อยโสธร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงเตี่ย ที่ป่าชุมชนเขายายดา

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 400 บาท
• ค่าที่พัก พร้อมอาหาร 2 มื้อ 400 บาท/คน/คืน
• ค่ากิจกรรม / ฐานการเรียนรู้ / วิทยากร 3,000บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

70

ของที่ระลึก

• ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กะปิ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน น้ำพริกแกง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• ไหว้พระ เรียนรู้วิถีชุมชน
• สร้างฝายชะลอน้ำ

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณบุญชื่น โพธิ์แก้ว

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 089-0991297

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :