คลองอารางโฮมสเตย์

65 หมู่ 16 หมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

คลองอารางโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านคลองอารางเป็นชุมชนใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากบ้านแสงจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากปราจีนบุรี ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่นมีอาชีกการเกษตรเป็นหลัก วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นตามมาจากผู้ที่อพยพมาในพื้นที่ เช่น การแห่งปราสาทดอกผึ้ง การรำไทย

กิจกรรม

• นมัสการเจ้าพ่อพระปรา และศาลปู่-ตา ของหมู่บ้าน • ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน สินค้าชุมชน • ชมงานหัตถกรรมจากผลงานผู้สูงอายุ • การแสดงรำไทยของเยาวชน • พิธีบายศรี • ชมภูมิทัศน์เขาสิงโต

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 120 บาท
• ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 120 บาท/คน/คืน (รวมอาหารเช้า) • ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท/คน • ค่าอาหารเย็น 40 บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

• เสื้อ, ขนม, ผักปลอดสารพิษ • งานประดิษฐ์ของเยาวชนในหมู่บ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• น้ำตกน้ำโตน • อ่างเก็บน้ำตาพระยา • ศูนย์การเรียนรู้เสณษฐกิจพอเพียง • ฝายยาง • น้ำตกปางสี

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2553,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณพัฒนา พรมเผ่า

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 087 087 1059

แฟกซ์ :

อีเมล : wungwang_007@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :