โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ

8 หมู่ 3 บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2553 ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดตั้งธนาคารต้นไม้และร่วมมือกันในกลุ่มสมาชิกปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่าหายากเพื่อรักษาระบบนิเวศ ด้วยการแนะนำส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้นได้ริเริ่มให้จัดการดูงานแบบพักในชุมชนขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มของการจัดการท่องเที่ยวแบบบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันงดงามของบ้านถ้ำเสือให้คงไว้เพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีงามต่อไป

กิจกรรม

1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ/เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ/กิจกรรมรำวงย้อนยุค/ล่องเรือยางชมแม่น้ำเพชร/ขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมทะเลหมอก เที่ยวน้ำตกป่าละอู/ล่องเรือเที่ยวเขื่อนแก่งกระจาน/ชมสวนผลไม้ปลอดสารพิษ
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1: ชาวบ้านต้อนรับ ณ ศูนย์บริการของโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงบ่าย เลือกดูงานธนาคารต้นไม้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือกิจกรรมล่องเรือยาง เล่นน้ำ ชมความงามสองฝั่งลำน้ำเพชร รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนย์บริการของโฮมสเตย์ ร่วมพิธีเรียกขวัญโดยแม่เฒ่าของหมู่บ้าน
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์ ร่วมกิจกรรมกับเจ้าบ้าน ชมสวนผลไม้สไตล์บ้านถ้ำเสือ เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวตามต้องการ ได้แก่ ชมทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่งหรือเที่ยวชมน้ำตกป่าละอูหรือล่องเรือเที่ยวแก่งกระจาน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 500 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ (ที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ) 500 บาท/คน
- ค่าที่พัก 150 บาท
- อาหารเช้า 100 บาท
- อาหารกลางวัน และเย็น 250 บาท

ค่าบริการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนำเที่ยว
1. ล่องเรือยางชมแม่น้ำเพชร 1,500 บาท/ไม่เกิน 8 ท่าน
2. ขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมทะเลหมอก 2,500 บาท/8 ท่าน (มีรถกระบะนำเที่ยว พร้อมกาแฟและอาหารเช้า)
3. เที่ยวน้ำตกป่าละอู 2,500 บาท/8 ท่าน (รวมค่ารถและอาหารมื้อเที่ยง)
4. ล่องเรือเที่ยวเขื่อนแก่งกระจาน (รวมค่าเรือนำเที่ยวและอาหาร 1 มื้อ)
5. ลัดเลาะแก่ง 800 บาท/8 ท่าน
6. ชมต้นน้ำเพชรบุรี 1,200 บาท/8 ท่าน
7. เที่ยวสวนผลไม้ปลอดสารพิษ 99 บาท/ท่าน (เฉพาะช่วงหน้าผลไม้เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน)
8. ค่านำชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ 1,000 บาท/คณะ

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

55

ของที่ระลึก

น้ำกลั่นสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ถ่าน/น้ำส้มควันไม้/สบู่จากถ่าน/ โคมไฟกระบอกไม้ไผ่/ สมุนไพรอัดแคปซูล / ทองม้วนข้าวไรท์เบอรี่ / หน่อไม้สดใส่ถุง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
2. เขื่อนแก่งกระจาน
3. น้ำตกป่าละอู
4. เขาพะเนินทุ่ง

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณบุญเลิศ เต็มคอน,คุณเจริญ บุตรเมือง

โทรศัพท์ : (+66)898101806

โทรศัพท์มือถือ : (+66)899153320

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :