โฮมสเตย์บ้านนาตีน

4/2 ม.4 หมู่บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านนาตีน

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านนาตีนเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีชีวิตเรีบบง่าย ประกอบอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ทำสวนยาง สวนมะพร้าวและสวนผลไม้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่าวพระนาง และหาดนพรัตน์ธารา ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านนาตีนก็ยังคงมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนักท่องเที่ยวชุมชนนาตีน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกผลิตของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และได้เริ่มจัดตั้งโฮมสเตย์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544

กิจกรรม

• ศึกษาธรรมชาติทางทะเล เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังที่เกาะไก่ ทะเลแหวก นำเที่ยวในชุมชนและการศึกษาการทำประมงพื้นบ้าน การลอบปลาหมึกแบบดั้งเดิม
• การทำขนมพื้นบ้านร่วมกับชาวบ้น
• การนำชมการประกอบอาชีพหลักของชาวใต้ ""สวนยางพารา""
• นำชมกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรม เช่น การทำผ้าบาติก การทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว การทำกระดาษใยสับปะรด การทำเรือหัวโทงและการทำข้าวซ้อมมือ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 150 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าอาหารเช้า (ข้าวยำปักษ์ใต้) 70 บาท/คน
• ค่าอาหารเที่ยงและเย็น 150 บาท/คน/มื้อ
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/ครั้ง
• ค่าชมกลุ่มกิจกรรม 600 บาท/คน/ครั้ง
• ค่าชมและสาธิตการกรีดยาง 100 บาท/คน/ครั้ง
• ค่านำเที่ยวทางทะเล 650 บาท/คน/ครั้ง

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

32

ของที่ระลึก

● ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ● สินค้าที่ผลิตจากกะลามะพร้าว ● หัวเรือโทงจำลอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• ทะเลแหวก
• หาดนพรัตน์ธารา
• วัดถ้ำเสือ
• น้ำตกธารโบกขรณี
• น้ำตกร้อน สระมรกต
• อ่าวพระนาง

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2549,2551,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณบัญชา แขวงหลี

โทรศัพท์ : 075 637 390

โทรศัพท์มือถือ : 081 968 8532

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :