โฮมสเตย์บ้านทอน - อม

3 ม.6 หมู่บ้านทอน-อม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านทอน - อม

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2549 บ้านทอน-อม ได้ต้อนรับคณะปราชญ์เกษตรของหน่วยงานปฏิรูปที่ดิน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีเลขาธิการปฏิรูปที่ดินเป็นประธานการประชุม ก็ได้ให้คณะทั้งหมดพักบ้านชาวบ้าน จึงเกิดแนวคิดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์ชุมชนบ้านทอน- อม ขึ้น

กิจกรรม

• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอน-อม
• คนมีน้ำยา
• คนเอาถ่าน
• หมูหลุม
• ปุ๋ยชีวภาพ
• ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน
• กบลาน
• หนึ่งไร่พอเพียง
• สวนลุงนิล พืชคอนโด 9 ชั้น
• น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น
• บ้านธรรมชาติวรรณสรณ์
• ไม้ออมสิน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 550 บาท
• ค่าบริการที่พัก 2 วัน 1 คืน 550 บาท/คน(รวมอาหาร 4 มื้อ)
• ค่าอาหาร 100 บาท/คน/มื้อ อาหารว่าง 30 บาท/คน/มื้อ

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

• น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
• ผลิตภัณฑ์แปรรูปคนมีน้ำยา
• ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• สวนนาย
• หาดอรุโณทัย ปากน้ำตะโก
• ต้นน้ำพะโต๊ะ
• โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
• ชุมพรคาบาน่า
• เกษตรอินทรีย์ อ.สวี

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณจินตนา ไพบูลย์

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 083-1070399

แฟกซ์ :

อีเมล : jintana_paiboon@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :