ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง

97 ม.4 หมู่บ้านชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง

ประวัติความเป็นมา

เกาะลิบง ตั้งอยู่ที่ตำบลลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆเกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ "พะยูน" สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังจะสูญพันธุ์ แต่จะพบได้มากบริเวณเกาะลิบง เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขมห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง รอบ ๆ เกาะลิบงมีแหลมและชายหาดหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนำทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศไซบีเรีย โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาดำ เป็นต้น จากเกาะลิบงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะเจ้าไหมและแหลมเจ้าไหมได้ชัดเจน เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทำอาชีพประมงและสวนยางพาราเป็นหลัก สำหรับการทำบ้านพักโฮมสเตย์นั้น ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเครือข่ายประมงพื้นบ้านได้เข้ามาร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายกว่า 60 ครอบครัว การทำบ้านพักโฮมสเตย์ นอกจากจะเป็นรายได้เสริมแก่คนในชุมชนแล้ว ยังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะลิบง ได้สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีของชุมชนรวมถึงร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

• ชมสุสานพระยาลิบง
• ทุ่งหัวคน
• จุดชมวิว 270 องศา
• ดำน้ำและว่ายน้ำทะเล (น้ำตื้นและน้ำลึก)
• ชมวิถีชีวิตชุมชน
• เที่ยวชมถ้ำ
• ชมพะยูน
• ชมนกอพยพจากไซบีเรีย และนกประจำถิ่น
• พายเรือคยัค เรือแคนนู
• ตกปลา
• โหละกุ้ง หาหอยชักตีน
• ปีนเขา
• เที่ยวชมน้ำตก
• เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
• ออกเรือกับชาวประมง
• ทำไซปู
• ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 200 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าบริการอาหาร 370 บาท/คน/วัน
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการเรือเที่ยวทะเล 300 บาท/คน
• ค่าบริการเรือทำกิจกรรมในเกาะ 100 บาท/คน
• ค่าบำรุงกลุ่ม 100 บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

60

ของที่ระลึก

• ปลาเค็มสีเสียด
• กะปิกุ้ง
• น้ำพริกเผาปู
• ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
• ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
• เสื้อจากเตยปาหนัน
• เรือจำลอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• สุสานพระยาลิบง
• ถ้ำมรกต
• เกาะกระดาน
• เกาะเชือก
• เกาะม้า
• เกาะตะเกียง
• เกาะเหลาเหลียง
• บ่อน้ำร้อน
• เกาะรอก
• เกาะไหง

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณอีสมาแอน เบ็ญสอาด

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 082 866 7335, 086 94

แฟกซ์ :

อีเมล : issama-el@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :