นาหมื่นศรีโฮมสเตย์

104 หมู่ 5 หมู่บ้านนาจิก ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

นาหมื่นศรีโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

นาหมื่นศรีเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง มีชื่อเสียงด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรัง และมีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป ด้วยเอกลักษณ์ด้านการทอผ้าทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก นอกจากความประทับใจในผ้าทอแล้ว ผู้มาศึกษาดูงานต้องการสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทำให้เกิดความคิดจัดทำโฮมสเตย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว จึงได้รวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้น

กิจกรรม

• เรียนรู้และฝึกวิธีการทอผ้าด้วยกี่โบราณ
• ชมสาธิตการกรีดยาง
• ไหว้รพถ้ำเขาช้างหาย
• ชมการฝึกรำมโนราห์ หนังตะลุง
• ทำเครื่องแกง สมุนไพร
• ชมสาธิตการผลิตข้าวซ้อมมือ
• ชมประเพณีแข่งขันกังหันลม
• ชมกิจกรรมพิเศษเทศกาลต่างๆ เช่น แข่งขันวิ่งมาราธอน แห่เทียนเข้าพรรษา ทำบุญเดือนสิบ กีฬาชนวัว ประเพณีแห่ขันหมาก
• ชมการทอผ้าลายมรดกและการทอผ้าสมัยใหม่
• ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
• ชมดอกศรีตรังที่สระพรุลำเพ็ง

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบ้านพัก 200 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าอาหาร 150 บาท/คน/มื้อ(ราคานี้รวมค่านำเที่ยวภายในชุมชน กรณีต้องการท่องเที่ยวนอกชุมชน คิดค่าบริการมัคคุเทศก์ 300 บาท/วัน)

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

12

ของที่ระลึก

• ผ้าทอนาหมื่นศรี

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านตำบลนาหมื่นศรี
• วัดภูเขาทอง
• น้ำตกกระช่อง
• อุทยานนกน้ำคลองลำชาน
• สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง
• พรุลำเพ็ง

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณอารอบ เรืองสังข์

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-4764318

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :