บ่อหินฟาร์มโฮมสเตย์

145/1 หมู่ 2 หมู่บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

บ่อหินฟาร์มโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

จากกลุ่มเลี้ยงปลากระชังเล็กๆ ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้สมาชิกของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของหน่วยงานส่วนต่างๆ ทำให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ก้าวหน้าเรื่อยมา กลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน และร่วมกันสร้างจิตสำนึกใกนารอนุรักษ์จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น จากการมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งในรูปแบบการวิจัย การศึกษาดูงาน เกิดความต้องการที่พักจนกระทั่งกลุ่มได้เข้ามาจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ขึ้นขึ้น

กิจกรรม

• ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
• นั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติของประมงในป่าชายเลน
• ตกหมึก ตกปลา
• ชมการทำสวนยางพารา
• ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง
• ดำน้ำดูปะการัง

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 120 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 100 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าบริการอาหารเช้าพร้อมกาแฟ 150 บาท/คน
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง 700 บาท/คน
• ค่าบริการเรือเที่ยวชมป่าชายเลน 150 บาท/คน
• ค่าบริการเรือคยัค 300 บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

30

ของที่ระลึก

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• บ่อน้ำร้อนกลางป่าชายเลน
• หาดราชมงคลตรัง
• หาดหัวหิน
• หาดคลองสน
• หาดปากเม็ง
• หาดเจ้าไหม

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณบรรจง นฤพรเมธี

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-8927440

แฟกซ์ :

อีเมล : BOAHINFARMSTAY@Yahoo.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :