โฮมสเตย์บ้านห้วยเขย่ง

เลขที่ 58 ม.1 บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านห้วยเขย่ง

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2541 ปตท.มีโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-พม่า ผ่านชุมชนห้วยเขย่ง จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าทองผาภูมิ ปีพ.ศ.2548 ปตท. ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินการส่งเสริมอาชีพ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของตำบลห้วยเขย่งว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์ขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

กิจกรรม

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องแพไม้ไผ่ ชมพุหนองปลิง พุปูราชินี

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 250 บาท
อัตราค่าบริการ
ท่านละ 250/คน/คืน พร้อมอาหารเช้า

ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการนำชมพุหนองปลิง พุปูราชินี จำนวน 10 คน 1,200 บาท พร้อมรถโฟวิลและมัคคุเทศก์
แพไม้ไผ่ล่องแก่งห้วยปากคอก 300 บาท/คน
เดินป่าศึกษาธรรมชาติต้นไม้ยักษ์ บึงน้ำทิพย์ และล่องแพข้ามบึง 300 บาท/คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

80

ของที่ระลึก

ผ้าทอลายกระเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์ไม้สักทอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. ต้นไม้ยักษ์
2. ถ้ำ 28
3. บึงน้ำทิพย์
4. พุปูราชินี
5. พุหนองปลิง
6. น้ำตกสายรุ้ง
7. โป่งพุร้อน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2553,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

30 Nov -0001
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : 1. นางสมศรี ดวงจันทร์ และ 2. นายครรชิด จันทร์ปัญญา

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)89021172

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :