โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

32 หมู่ 3 หมู่บ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

ประวัติความเป็นมา

มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ สนใจศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแซว โดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว ชนะเลิศการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในระดับเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะศึกษาดูงานจึงเกิดความประทับใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อากาศสดชื่อน วิวงาม น้ำใจดี จึงติดต่อขอพักในพื้นที่ นายสมควร สุตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว และนายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว และนางสำเนียง อินทรพรหมมา ผู้ประสานงาน จึงตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้หมู่บ้านท่าขันทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยบอกชาวบ้านว่า ให้ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพัก เช่นเดียวกับญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด โดยเริ่มต้นครั้งแรกมี 10 หลังคาเรือน ซึงเข้าร่วมตามความสมัครใจ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 50 คน ต่อมาเมื่อผู้มาพักเกิดความประทับใจ ได้บอกต่อจนมีผู้สนใจมาพักมากขึ้น จึงมีบ้านพักเพิ่มเป็น 24 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100 คน เมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุ่นวิจิตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและทีมงานได้เข้ามาช่วยเหลือแนะนำ อบรมเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ อบรมการทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แนะนำการแสดงที่ถูกต้อง และให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ได้เลือกตั้งนายเสถียร บุญปก เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อให้บ้านท่าขันทองก้าวสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่อไป

กิจกรรม

• ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ในหมู่บ้าน ชมวิวริมฝั่งโขงที่สวยงาม
• ใส่บาตรพระตอนเช้าหน้าบ้านพัก
• ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตในลำน้ำแม่โขง ที่กั้นชายแดนไทย-ลาว
• เก็บไก สาหร่ายแม่น้ำโขงมาทำอาหารพื้นบ้าน
• ชมการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์
• ชมการเลี้ยงจิ้งหรีด
• ชมการเลี้ยงหมูหลุมปลอดกลิ่น
• ดูงานการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
• ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง
• ชมการทอผ้าอีสาน
• ลงเรือแอ่วลาว ชมหมู่บ้านลาวไทลื้อ ไทดำ ลาวเทิงและลาวสูง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน
• ชมวัดโบราณสมัยเชียงแสน
• ลงเรือแอ่วลาว ชมนครโบราณสุวรรณโคมคำ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 100 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 100 บาท/คน/คืน
• ค่าบำรุงบ้านพัก 80 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าอาหาร 120 บาท/คน/2มื้อ (มื้อเย็นและมื้อเช้า)
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการอาหารขันโตก ชมการแสดง และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 100 บาท/คน
• ค่าบริการผู้นำชมกิจกรรมท่องเที่ยว 100 บาท/วัน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

100

ของที่ระลึก

• สมุนไพรเจียวกู่หลาน
• สมุนไพรพญาวานร
• ผ้าทออีสาน
• ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ
• ผ้าปักชาวเขา
• ข้าวกล้องอินทรีย์
• เครื่องจักสาน
• จิ้งหรีดทอด

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• สามเหลี่ยมทองคำ
• หอฝิ่น
• เชียงแสนเมืองโบราณ
• แม่สาย ด่านชายแดนไทย-พม่า
• พระตำหนักดอยตุง
• นครโบราณสุวรรณโคมคำ ประเทศลาว
• พระอุโบสถไม้สักทั้งหลัง
• วัดพระธาตุผาเงา
• พระอุโบสถบ้านสบยาบ
• วัดพระธาตุจอมกิตติ

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณเสถียร บุญปก

โทรศัพท์ : -

โทรศัพท์มือถือ : 086-1942647

แฟกซ์ :

อีเมล : s478805102@hotmail.com

เว็ปไซต์ : www.baansaeo.com

วิดิโอ :