โฮมสเตย์บ้านโพน

95 ม.3 บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ซะซอมโฮมสเตย์(กลุ่มกินข้าวเซาเฮือน) หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นหมู่บ้นรักษ์ป่า หมู่บ้านอนุรักษ์ดีเด่นระดับประเทศ มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ เส้นทางเดินป่า ศึกษาธรรมชาติและสถานปฏิบัติธรรม ท่านจะได้อิ่มเอมกับการเติมความสุขเติมพลังสมอง ณ จุดชมวิวภูปะโหล่ะ ดื่มดำกับบรรยากาศร่มรื่นที่แก่งมโนราห์

ประวัติความเป็นมา

บ้านโพนเป็นชุมชนชาวผู้ไทย ซึ่งมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิม อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นของตำบลโพน อำเภอสหัสสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
คือ กลุ่มผู้เฒ่าพรหมบุตร กลุ่มตาโต และกลุ่มเฒ่าขุน ได้อพยพมาจากอำเภอกุดบาก มาตั้งแต่ครั้งที่บ้านหนองจอก และได้ปักหลักทำมาหากิน ในปี 2547 มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา ซึ่งได้มีนักท่องเที่ยว กลุ่มนักศึกษา หน่วยงาน เข้ามาเยี่ยมชมดูงานในบ้านโพนเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางเทศบาลได้มีการสนับสนุน ให้มีการรวมกลุ่มโฮมสเตย์
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าพัก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนโฮมสเตย์จำนวน 11 ครัวเรือน

กิจกรรม

สาธิตการทอผ้าไหมแบบครบวงจร
ศึกษาวิถีชุมชน
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
เยี่ยมชมศาสนสถาน เช่น วัดโพธิ์ชัย
รับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวผู้ไทย
มีการบริการชุดเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยสำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
ดนตรีซาวด์ 4,000 บาท/ชุด
ดนตรีสด 6,000 บาท/ชุด

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

100

ของที่ระลึก

ผ้าไหมแพรวา, ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่, พุทราหวาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณประวิทย์ วงค์เจริญ

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)871078019

แฟกซ์ :

อีเมล : pong11-2007@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :