โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

178 หมู่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2557 พัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์และหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด สามารถรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรม

- ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสกลิ่นไอทุ่งนา
- เที่ยวชมวัดร่องขุ่น
- การรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกล้านนาพร้อมการต้อนรับแสนอบอุ่นและชมการแสดง
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ที่พัก

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 450 บาท
อัตราค่าบริการ
-ค่าที่พัก ท่านละ 450 บาท/คน/คืน (เหมาจ่าย)
-เหมาจ่ายค่าที่พัก อาหาร และกิจกรรม (พัก 2 วัน 1 คืน) 550 บาท/คน/คืน รวมอาหาร(เช้า) 1 มื้อ
-ค่าอาหารเย็นท่านละ 100-150 บาท (อาหารขันโตก)
ค่าบริการอื่นๆ
- ค่าบำรุงห้องประชุม 500 บาท
- ค่าวิทยากรนำชม 500 บาท
- ค่าการแสดงชุดละ 500 บาท
- ศูนย์การเรียนรู้จุดละ 100 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

- เครื่องปั้นดินเผา
- ข้าวซ้อมมือ
- สมุนไพรแปรรูป เช่น ธูปหอม
- เตาลดพลังงาน
- เสื้อมัดย้อม
- ผักปลอดสารพิษ
- อาหารแปรรูป เช่น มะขามสามรส กล้วยอบแก้ว
- ตุ๊กตาดับกลิ่นสมุนไพร

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วัดร่องขุ่น
- ลำน้ำแม่มอญ
- น้ำตกขุนกรณ์

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณวนิดา สายจันทร์ ,คุณสุพจน์ ไชยลังกา

โทรศัพท์ : (+66)806776237

โทรศัพท์มือถือ : (+66)850410020

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :