ดอนมะค่าโฮมสเตย์

86 ม.7 บ้านดอนข่า ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ ดั้งเดิมเอาไว้จากอดีต-ปัจจุบัน เช่น การหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองแบบโบราณ สูตรขี้ผึ้ง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและหมู่บ้านโอมสเตย์ ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณในหมู่บ้าน ชมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

บ้านดอนข่า เป็นชุมชนขนาดเล็กพื้นที่ดั้งเดิมเป็นป่าละเมาะ มีต้นมะค่าโมง กระจายอยู่ทั้วไปเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านในชุมชนเรียกชื่อเพี้ยนมาจาก "มะค่า" เป็น "บักข่า" จึงได้มีการตั้งชุมชนว่า "บ้านดอนข่า" ปัจจุบันมีซากต้นมะค่าโมงต้นสุดท้ายอยู่กลางชุมชน และมีการตั้งศาลพระภูมิขนาดเล็กเพื่อเป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันของชุมชน

กิจกรรม

ชมกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ
พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบโบราณ นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชุดบายศรีสู่ขวัญและรำสายไท-ทอผ้า
โครงการไม้ประดับชุมชนเพื่อภูมิทัศน์ใหม่สำหรับการท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า
ทำนา (ตามฤดูกาล)
ชมขบวนการสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แวะชม-เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนระดับ 4-5 ดาว
และสินค้าชุมชนอื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
และการท่องเที่ยวชุมชน
ชมการสาธิตการตำข้าวแบบโบราณ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 120 บาท
ค่าศึกษาดูงาน (ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม) 500-1,000 บาท/แห่ง
ชุดการแสดงบายศรีสู่ขวัญ 80 บาท/คน
มัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/คน
ค่าอบรม (พร้อมอาหารและกาแฟ) 200 บาท/วัน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

30

ของที่ระลึก

ผ้าไหมมัดหมี่ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ, เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายทวี สุขโขนายสมนึก ติยะภานายสุรชัย หลงสิม

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)850082264(+66)

แฟกซ์ :

อีเมล : organic-park@live.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :