โฮมสเตย์ พัทยา 2

เลขที่ 214 หมู่ 1 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์ พัทยา 2

ประวัติความเป็นมา

พัทยา 2 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี แต่ยังมีที่พักไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว จึงได้พัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 เป็นโฮมสเตย์ขึ้น โดยทาง อบต.หนองกุงเซิน ได้จัดส่งหมู่บ้านในตำบลหนองกุงเซิน จำนวน 4 หมู่บ้าน เข้ารับการประเมิน และผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

กิจกรรม

1. ล่องเรือชมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชังรอบเขื่อน, ชมวิถีชีวิตรอบเขื่อน
2. เยี่ยมชมกลุ่มทอเสื่อกก, กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา
3. ขี่ควายเทียมเกวียน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 350 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าที่พัก 1 คืน อาหาร 1 มื้อ (เย็น) ราคา 350 บาท/คน/คืน
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบายศรีสู่ขวัญ 700 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

16

ของที่ระลึก

• ปลาส้ม • ปลาแดดเดียว • ปลาร้าบอง
• เสื่อกก

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. พัทยา 2
2. วัดสว่างหนองกุงเซิน
3. วัดโสภารัตน์พัฒนาราม

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายฉวี เหลาสีคู,นายกิตติทัด จันทะเริง

โทรศัพท์ : (+66)895296974

โทรศัพท์มือถือ : (+66)847943012

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :