ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์

61/4 ม. 2 หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36710 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะเกิดเป็นชุมชนโนนแดง ชุมชนโนนแดงใช้ชื่อว่า ชุมชนโนนแนเฒ่า มีบ้านเรือน 7 ครอบครัว ซึ่งชุมชนนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงเรียนบ้านโนนแดงในปัจจุบัน และเรียกเพี้ยนมาเป็น "โนนแดง"

กิจกรรม

• ชมฐานการเรียนรู้การผลิตผ้าไหม ฐานการผลิตข้าวกล้อง(ข้าวซ้อมมือ) ฐานการผลิตอิฐบล็อก และฐานเรียนรู้ชุมชน
• ชมวิถีชีวิตชนบท

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 250 บาท
• ค่าที่พัก 250 บาท/คน/คืน
• ค่าอาหาร 75 บาท/คน/มื้อ
• ค่าวิทยากร (ฐานเรียนรู้ 5 ฐาน : การผลิตผ้าไหม , ข้ากล้อง , อิฐบล็อก , ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และครอบครัวตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง) 2,000 บาท/คณะ
• ค่าดนตรีและการแสดง 1,500 บาท/คณะ กรณีรายบุคคล 475 บาท/คน/คืน กรณีหมู่คณะ 3,500 บาท/คณะ/คืน
• ไหว้สักการะหลวงปู่คำ (หลวงปู่จระเข้) ชมวัดป่าเขาวง ตักบาตรตอนเช้า(ให้บริการฟรี)

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

40

ของที่ระลึก

• ข้าวซ้อมมือ
• ผ้าไหมมัดหมี่
• การผลิตอิฐบล็อก
• กลุ่มเย็บผ้ายืด
• กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มกล้วยกรอบแก้ว

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• สักการะหลวงปู่คำ(หลวงปู่จระเข้ ต.โนนแดง)
• ไหว้พระ ชมวิว ที่วัดเขาวง
• ชมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณกนกวรรณ พึ่งกุศล

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 089-6262227

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :