โฮมสเตย์หมู่บ้านผ้าไหมบ้านต้อน

4 ม.6 บ้านต้อน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านประทุนแหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าโสร่งหางกระรอก และมีกิจกรรมน่าสนใจให้ผู้ที่เข้าพักได้เรียนรู้อาทิเช่น กิจกรรมโอบต้นประดู่ ดูโบราณสถาน กิจกรรมอนุรักษ์ป่าหม่อน

กิจกรรมเบเกอรี่โฮมเมด และสัมผัสวิถีชีวิตชนบท กินปู ดูนา

ประวัติความเป็นมา

การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ในชุมชนบ้านต้อน เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปู่-ย่า ตา-ยาย ที่เริ่มมาก่อตั้งหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นอาชีพเสริมจากการทำเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อนขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน จนกระทั่งชุมชนบ้านต้อนได้รับรองให้เป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบของจังหวัดชัยภูมิในปี พ.ศ.2548 ในระดับ 4 ดาว ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้กลุ่มชุมชนบ้านต้อนได้มีการรวมตัวกันเพื่อผลิตผ้าไหมมัดหมี่ทอมือเป็นสินค้าเพื่อเสริมรายได้แก่ครัวเรือน

กิจกรรม

การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ชมสวนปลูกหมอน ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
การสาวไหม
การกวักไหม กรอไหม การมัดหมี่ ทอผ้าไหม การย้อมไหม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การตีโทน วงโปงลาง การเป่าแคน ดีดพิณ
การลงข่วงของหนุ่มสาว
การบายศรีสู่ขวัญ
การทำบุญใส่บาตรเช้า
การจักสานงานไม้ไผ่ของกลุ่มผู้สูงอายุ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
ชมกระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหมครบวงจร พร้อมการแสดงและพัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 700 บาท/คน
ชมกระบวนการครบวงจร การแสดงชุดเล็ก พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ 350 บาท/คน
ชมกระบวนการครบวงจร พัก 1 คืน อาหาร 1 มื้อ 200 บาท/คน
กิจกรรมพิเศษ ค่าวิทยากร/มัคคุเทศก์ 800 บาท/ครั้ง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 1,500 บาท/ครั้ง

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

100

ของที่ระลึก

ผ้าไหม

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณประพันธ์ สิงหกุล , คุณยุพา ปาลพันธุ์

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)815654751 , (

แฟกซ์ :

อีเมล : yupa-bio04@hotmail.com

เว็ปไซต์ : http://www.homestaythai.net/?page=homestay&homestayID=37

วิดิโอ :