ไทยแสกโฮมสเตย์

104 หมู่ 5 หมู่บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ไทยแสกโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านชุมชน "อาจสามารถ" เป็นชนกลุ่มพื้นเมืองที่เรียกตนเองว่า "ชาวแสก" มีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน แสก หมายความว่า แจ้ง สว่าง ชาวแสกเดิมอาศัยอยู่แถบ 12 ปันนา ต่อมาได้อพยพมาทางใต้อาศัยอยู่ทางเมืองวินห์ เมืองรองและเมืองเว้ เป็นดินแดนที่ติดต่อประเทศจีนและเวียดนาม ชาวแสกตั้งตนเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับใคร วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยแสก คือ วัฒนธรรมทางภาษา การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ พิธีกรรม และการละเล่นแสกเต้นสาก

กิจกรรม

• ผูกแขนบายศรีสู่ขวัญ
• ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าไทยแสก
• นั่งเรือดูวีถีชีวิตการจับปลาน้ำจืด
• ชมการสาธิต และร่วมกันประกอบอาหาร (ปลาจากน้ำโขง)
• ชมการแสดงแสกเต้นสาก
• ชมสวนสมุนไพร

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 100 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าบริการอาหาร 250 บาท/คน/มื้อ
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการล่องเรือชมสองฝั่งโขง 100 บาท/คน(พร้อมอาหารว่าง)
• บายศรีสู่ขวัญ 1,000 บาท/คณะ
• นวดแผนไทย 300 บาท/คน/Course
• การแสดงแสกเต้นสาก 5,000บาท/คณะ
• วิทยากร 150 บาท/คณะ
• ค่ารถบริการ 500 บาท/คณะ
• ค่าเรือชมวิถีชีวิต 200 บาท/เที่ยว

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

40

ของที่ระลึก

• ชาเขียว
• ผักปลอดสารพิษ
• เส้นก๋วยจั๊บ
• หมูยอ แหนม
• ขนมใบป่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่า
• พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวีดยนาม
• พิพิธภัณฑ์สัตว์ ปลาน้ำจืดหนองญาติ ศูนย์ OTOP • ไหว้พระติ้วพระเทียม
• ล่องโขง สัมผัสธรรมชาติริมฝั่งโขงไทย-ลาว
• ชมตลาดอินโดจีน
• ที่ตั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณศิริพรรณ ซ้ายกลาง

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 084-5175905

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :