นาจอกโฮมสเตย์

32 หมู่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

นาจอกโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านนาจอก เดิมชื่อว่า "บ้านใหม่" ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2441 มีอายุมากกว่า 100 ปี ประชากรส่วนมากเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อพยพมาจากประเทศเวียดนาม เมืองเงห์อาน มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำสวนหมาก สวนพลู สวนชาเขียว บ้านนาจอกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งราวปี พ.ศ. 2467-2474 ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เคยมาอาศัยพระบรมโพธิสมภาร เป็นสถานที่ลี้ภัยสงคราม ใช้เป็นที่ประสานงานในการกอบกู้เอกราชและรวมประเทศ

กิจกรรม

• พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
• พาเที่ยวชมหมู่บ้านและสถานที่สำคัญซึ่งท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยมาพำนักอันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มิตรภาพไทย-เวียดนาม
• ชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
• เที่ยวชมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดอินโดจีน
• นมัสการพระธาตุพนม และพระธาตุเรณู

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 130 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการบ้านพัก 130 บาท/คน/คืน
ค่าอาหาร
• ค่าบริการอาหารเช้า 30 บาท/คน/มื้อ
• ค่าบริการอาหารกลางวันและเย็น 50 บาท/คน/มื้อ
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าบริการสามล้อนำเที่ยว 180 บาท/คัน/6คน
• ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 100 บาท/คน
• ค่ากิจกรรมการแสดงรำเวียดนาม 1,000 บาท
• ค่ากิจกรรมโปงลาง 2,000 บาท
• ค่ากิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 1,000 บาท
• ค่ากิจกรรมล่องเรือหาปลาในแม่น้ำโขง หรือปลูกผัก เก็บผัก หรือการดำนาเกี่ยวข้าว นวดข้าว 200 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

100

ของที่ระลึก

• ชาเขียว
• ผักปลอดสารพิษ
• เส้นก๋วยจั๊บ
• หมูยอ แหนม
• ขนมใบป่าน
• บอต๋าย
• ปอเปี๊ยะสด ปอเปี๊ยะทอด
• บีบุ๋น
• ข้าวต้นญวณ
• ข้าวต้มเส้น
• ชุดอ๋าวหย่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• อ่างเก็บน้ำหนองญาติ
• หอเฉลิมพระเกียรติ
• พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
• ศูนย์ศิลปาชีพ
• ศูนย์แสดงสินค้า OTOP
• ตลาดอินโดจีน
• นมัสการพระธาตุพนมและพระธาตุเรณู
• ศาลเจ้าพ่อด่ายเวือง
• บ้านจำลองท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณสมจิตร อรรถวรวินิจ

โทรศัพท์ : (+66)42515556

โทรศัพท์มือถือ : (+66)897130261

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ : www.nonyat.org

วิดิโอ :