ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านพิมาน

เลขที่ 10 หมู่ 4 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านพิมาน

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์เกิดขึ้นเนื่องจากรีสอร์ทที่ภูพานน้อยไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว อบต.พิมาน ผู้นำชุมชน และประชาชนจึงมีความต้องการที่จะจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ขึ้น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ามาทดลองพักในโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ในระยะเริ่มแรก และต่อมาได้พัฒนามาเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์

กิจกรรม

- ปั่นจักรยาน
- เข้าฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน
- ศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าที่พัก ท่านละ 200 บาท ไม่รวมอาหาร
ค่าอาหาร ท่านละ 60 บาท/มื้อ

ค่าบริการอื่นๆ
- บายศรีสู่ขวัญ 1,200 บาท ต่อครั้ง
- ค่าการแสดง รายการละ 500 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

60

ของที่ระลึก

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าฝ้ายทอมือ
2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า
3. ผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. วัดศรีชมชื่น (หลวงปู่องค์แสน)
2. กลองอีลาย (กลองโบราณคู่บ้าน)
3. อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นางประทินกร สิงหะวาระ. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

โทรศัพท์ : (+66)42060034

โทรศัพท์มือถือ : (+66)872297399

แฟกซ์ : (+66)42060034

อีเมล :

เว็ปไซต์ : www.pimansao.com

วิดิโอ :