กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ

171 ม.2 ชุมชนเหล่อชอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กับวิถีชีวิตที่พอเพียงการทำสมุนไพร(วิถีไทย) คัดพันธุ์ข้าวและการทำนาประณีต เตาถ่าน 200 ลิตร บัญชีครัวเรือน

ประวัติความเป็นมา

"เหล่าเซอ" หมายถึง ก้อนหินสามก้อนที่รวมกันเป็นเตาไฟหุงอาหารเลี้ยงผู้คนทั้งในชุมชน และแขกที่มาเยี่ยมเยือนในชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อซอ หมายถึง กลุ่มการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความมั่นคงของทรัพยากรในการอนุรักษ์ และความสามัคคีร่วมกันของสามกลุ่มบ้าน ที่รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชน เปรียบเสมือนไฟที่ก่อขึ้นจากก้อนหินสามก้อนที่ให้ความสว่าง ความอบอุ่น สีสันและความปลอดภัยแก่ผู้ที่พักอาศัย และแขกที่มาเยือนในชุมชน โดยหินสามก้อนนี้ประกอบด้วย ชุมชนชาวกะเหรี่ยง บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 บ้านดอยตุง หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยครก หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม

จุดเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ
จุดชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น จุดปักตุงบ้านดอยตุง จุดชมวิวยอดดอยอำเภอกัลยานิวัฒนา แปลงสาธิตการปลูกพลับ และกาแฟอาราบีก้า ป่าเฟิร์นโบราณ น้ำตกต่าลอโป่โกล๊ะ
จุดเรียนรู้การทอผ้ากี่เอว การตีมีดแบบโบราณ จุดสาธิตพืชสมุนไพร หนองเดอลอ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 100 บาท
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 100 บาท/คณะ (3-5คน)
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวน้ำตก 200 บาท/คณะ (3-5คน)
รถนำเที่ยว 500 บาท/คณะ (1-10คน)
การแสดงชุดใหญ่ 1,000 บาท/ชุด
การแสดงชุดเล็ก 200 บาท/ชุด

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

25

ของที่ระลึก

ผ้าทอชนเผ่า, ถ่านลูกสน, ผลไม้เมืองหนาว เช่น พลับ สาลี่ บ๊วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณพิสิฐ พนาเจริญเดช,คุณพรชัย เพียรพล,คุณชัยรัตน์ ม่วงคีรีคาม

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)806719314,(+66)

แฟกซ์ :

อีเมล : Cbt_lerchore@hotmail.com

เว็ปไซต์ : https://www.facebook.com/LerChore

วิดิโอ :