แม่โจ้บ้านดินโฮมสเตย์

76 หมู่1 บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ชุมชนต้นน้ำมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร ชมสวนเบญจมาศ การเพาะเห็ดหลากหลายชนิดในฟาร์มเห็ด และแปลงผักปลอดสารพิษ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรในชุมชน

ประวัติความเป็นมา

เริ่มตั้งหมู่บ้านประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา โดยอพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง ตั้งชื่อตามลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน คือลำห้วยแม่โจ้ หลังจากที่คุณโจน จันได ผู้สร้างบ้านดินคนแรกๆ ในเมืองไทย ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่และสร้างบ้านดินขึ้นมา ได้มีแนวคิดที่จะสะสมเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเกษตรพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเอง ชาวบ้านจึงเกิดความสนใจและได้รับความรู้ในการทำบ้านดินรวมทั้งรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อทำเป็นบ้านดินโฮมสเตย์จากคุณโจน ชาวบ้านจึงได้นำวัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านมาสร้างบ้านดินโฮมสเตย์ขึ้นเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น ผนวกกับชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง จึงหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ตามแนวเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเรื่อยๆ

กิจกรรม

ชมธรรมชาติสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆ และสวยงาม พายเรือ เดินป่า ล่องน้ำแม่เลิม ขี่เกวียน เที่ยวน้ำตก เล่นน้ำตามอัธยาศัย ชมพระอาทิตย์ตกที่เขื่อนแม่งัด
รับประทานอาหารเช้าที่น้ำตก ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน
พัก Home stay แบบส่วนตัว กางเต้นท์พักแรมใกล้ๆน้ำตก (ต้องนำอุปกรณ์มาเอง)
ท่องเที่ยวตามตะวัน เรียนรู้วัฒนธรรมแบบล้านนา เรียนรู้การทำบ้านดิน บ้านไม้ไผ่ ชมและสัมผัสการแกะสลักไม้ ชมศิลปะล้านนา ชมวัดบ้านเด่น เลาะเลียบตามท้องทุ่ง
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตามท้องนา การทำอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหาร ชิมส้มจากสวนสดๆ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 400 บาท
เหมาจ่ายที่พัก อาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยว 400 บาท/คน/วัน (กรณีทานอาหารเย็นแบบขันโตกจ่ายเพิ่ม 50 บาท/คน)
ค่าเช่าจักรยาน 40 บาท/วัน
การแสดงชุดใหญ่ 1,000 บาท/ชุด
การแสดงชุดเล็ก 500 บาท/ชุด

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

80

ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณทองใบ เล็กนามณรงค์

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)871893913

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :