โฮมสเตย์บ้านปง 3

155 หมู่ 7 หมู่บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 ตำบลอินทนิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านปง 3

ประวัติความเป็นมา

บ้าน "ปง" เป็นการเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะของสภาพทางภูมิประเทศนั่นคือ ลักษณะของดินที่คล้ายดินเลน มีหญ้าปกคลุมอยู่ด้านบน เมื่อยืนอยู่บริเวณนั้นจะรู้สึกเหมือนแผ่นดินข้างใต้สั่นหรือไหวไปมา จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านปง" เมื่อบ้านปงเจริญมากขึ้น ผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจึงมีระเบียบข้อบังคับให้ทุกหมู่บ้านตั้งเป็นชุมชน และได้แบ่งชุมชนบ้านปงเป็น 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปง 1 , ชุมชนบ้านปง 2 และชุมชนบ้านปง 3 ดังเช่นปัจจุบัน และตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จึงไม่มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรม

• ฐานการเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน
• ฐานการเรียนรู้การทำนา
• ฐานเรียนรู้การทำหุ่นไล่กา
• ฐานการเรียนรู้การตำข้าซ้อมมือ (ครกกระเดื่อง)
• ฐานเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน / อาหารพื้นบ้าน
• ฐานเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสาร
• ฐานเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ฐานเรียนรู้งานจักสาน/ไผ่ขด
• ฐานเรียนรู้งานใบตอง
• ฐานเรียนรู้งานกระดาษ
• ฐานเรียนรู้การทำต้นผ้าป่า
• ฐานเรียนรู้การปั่นฝ้าย
• ฐานเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
• ฐานเรียนรู้การแสดงฟ้อนรำ
• ฐานเรียนรู้การตีกลองสะบัดชัย

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
• ค่าที่พัก(ไม่รวมอาหารเช้า) 150 บาท/คน/คืน
• ค่าอาหาร 60 บาท/คน/มื้อ (กรณีมาเป็นหมู่คณะ 120 บาท/คน/มื้อ (รวมขันโตก))
• ค่าอาหารว่าง 20 บาท/คน/มื้อ
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/10คน/วัน
• ค่ากิจกรรมการแสดง ชุดเล็ก 2,000 บาท/ชุด ชุดใหญ่ 3,500 บาท/ชุด
• ค่าเช่าจักรยาน 20 บาท/คัน
• ค่าพาหนะนำเที่ยว (รถซาเล้ง) 100 บาท/คน/วัน
• ค่าบายศรีสู่ขวัญ 1,000 บาท/ครั้ง
• ค่ากิจกรรมประจำฐาน
งานจักรสาน 500 บาท/ฐาน(10คน)
งานใบตอง 500 บาท/ฐาน(10คน)
งานกระดาษ 500 บาท/ฐาน(10คน)
งานไพต๋อง 300 บาท/ฐาน(10คน)
งานจ๋อต๋อง 300 บาท/ฐาน(10คน)
การทำอาหาร/ขนมพื้นบ้าน(ขนมเทียน-ข้าวต้มมัด-ขนมสอดไส้) 1,000 บาท/ฐาน(10คน)
ฐานการดำนา 8,000 บาท/ครั้ง(10คน)
ฐานการตำข้าว 500 บาท/ฐาน(10คน)
ฐานการเรียนรู้ศิลปการแสดงล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง/กลองสะบัดชัย) 300 บาท/ฐาน(10คน)
ฐานเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ 300 บาท/ฐาน(10คน)

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

60

ของที่ระลึก

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• วัดบ้านปง ""ขอบารมีหลวงปู่น้อยให้ปลอดภัยคลาดแคล้ว อายุยืนยาว""
• วัดบ้านเด่น ""นมัสการพระเกจิชื่อดัง ชมศิลปกรรมล้ำค่า บูชาพระธาตุสิบสองราศี เสริมบารมีแก่ชีวิต""
• วัดสันป่าตอง ""ไหว้พระเจ้าโตน ชมวัดเก่า เสาหลักเมือง เลื่องลือชื่อ สาบานรัก""
• วัดป่าจี้ ""สักการะครูบาศรีวิชัย ชมจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ นมัสการครูบาใจ""
• วัดวังแดง ""ชมวิหารแปลก ชมจิตรกรรมฝาผนังเด่น ไหว้พระธาตุให้ชีวิตร่มเย็น""
• วัดม่วงคำ ""ไหว้พระเจดีย์องค์รวมล้านนา ศึกษาศิลปกรรมร่วมสมัย ชมจิตรกรรมฝาผนัง""
• วัดหนองออน ""สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ กรบไหว้หลวงพ่อโสธรจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ""
• วัดหางดง ""สถาปัตยกรรม วัดพื้นบ้าน ขอพรพระธาตุเก่า""
• สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์ ""พบสัจธรรมชีวิต กำหนดจิตวิปัสนากรรมฐาน กาเรียน การงาน ก้าวหน้า""
• วัดป่าอรัญญวิเวก ""สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยน เรียนรู้ธรรมะ นั่งวิปัสนา การเรียน การงาน ก้าวหน้า""
• สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
• ชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิล
• ศูนย์สาธิตการทำช้างกระดาษ
• เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณอุ๊ด กันธวงค์

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-1652136

แฟกซ์ :

อีเมล : banpong3homestay@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :