โฮมสเตย์ปางแดงใน

463 หมู่9 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์ปางแดงใน

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านปางแดงใน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้ามาพักยังบ้านพักที่มีอยู่ในชุมชนจำนวน 5 หลัง แต่ปัจจุบันบ้านปางแดงในเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากได้มีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน เข้ามาส่งเสริมด้านเกษตรให้กับชาวบ้าน และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานขึ้นภายในหมู่บ้าน จึงทำให้เริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังขาดที่พักสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมีการรวมกลุ่มกันพัฒนาบ้านเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ สร้างรายได้สู่ชุมชน

กิจกรรม

- เข้าสวน เยี่ยมชมและชิมผลไม้สดๆ จากสวน ไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ สาลี่
- เข้าสวนศึกษาและชิมสตรอเบอรี่/ สัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยม่อนยะ (มีลานกางเต้นท์)
- เยี่ยมชมแปลงพืชผักเมืองหนาว/ ชมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่า
- ชมและศึกษาการเกษตรแบบอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ/ ชมบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
- เยี่ยมชมพันธุ์ไม้หายากในเขตอนุรักษ์ (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ)
- ชมธรรมชาติและเชิงนิเวศน์ในเขตป่าอนุรักษ์บ้านแม่แฮ
- ศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอ
- ชมงานหัตถกรรมการผลิตผ้าใยกัญชงของกลุ่มแม่บ้านเผ่ามั้ง และการทอผ้ากี่เอวกะเหรี่ยง
- ชมดอกซากุระ (นางพญาเสือโคร่ง) ช่วงฤดูหนาวในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 120 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าที่พัก ท่านละ 120 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า บริการกาแฟ โอวัลติน ชา )
ค่าอาหารท่านละ 70 บาท/มื้อ/คน
ค่าอาหารว่าง ท่านละ 20 บาท/มื้อ(กล้วยบวชชี แกงบวชฟักทอง ต้มข้าวโพด ถั่วแดง)
ค่าบริการอื่นๆ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีทั้งหมด 8 โปรแกรม ดังนี้
- ที่พักโฮมสเตย์ 120 บาท /คน/คืน มีบริการ กาแฟ โอวัลติน ชา ตอนเช้าฟรี
- การแสดงชนเผ่าโดย กลุ่มเยาวชน ชุดเล็ก 300 บาท/ชุด ชุดใหญ่ 500 บาท/ชุด การแสดงประกอบด้วย การฟ้อนดาบ การรำนางร้อยเงิน และการร้องเพลงชนเผ่า
- ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น 200 บาทต่อคณะ (มัคคุเทศก์ 1 คนต่อนักท่องเที่ยว 10 คน)
- ค่าเยี่ยมชนจุดเรียนรู้แปลงวนเกษตร คนละ 20 บาท (กรณีไม่ถึง 5 คนคิดอัตรา 150 บาท/คณะ)
- ค่าเยี่ยมชมจุดสาธิตการเกษตรผสมผสาน และเกษตรพอเพียง คณะละ 200 บาท กรณีไม่เกิน 5 คนคิดอัตรา 100 บาท/คณะ

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

40

ของที่ระลึก

• งานหัตถกรรมผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
• สินค้าทางการเกษตร อาทิเช่น สับปะรด, เสาวรส, ลำไย

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• พระธาตุบ้านปางแดงใน
• โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านปางแดงใน
• ชมหอเจ้าเมือง หลักบ้าน
• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งสง/ปางช้างแม่วิน / น้ำตกห้วยกระแส
• น้ำตกบ้านโป่งสมิต และน้ำตกบ้านห้วยเย็น
• สำนักวิปัสสนาพระธาตุศรีสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2549,2557,2554

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณนันตา อาซุง,นายตาล จองตาล

โทรศัพท์ : (+66)811807194

โทรศัพท์มือถือ : (+66)913079551

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :