โฮมสเตย์บ้านบุ่งเข้

เลขที่ 44 ม.8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านบุ่งเข้

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านสมนึกของสหกรณ์การเกษตรถาวรนครนายก จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเข้าพักใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าบ้านของโฮมสเตย์แห่งนี้

กิจกรรม

- ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
- ประเพณีตักบาตรตอนเช้า
- ปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีถาวรนิมิตร

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 200 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าที่พักท่านละ 200 บาท/คืน (รวมอาหาร 3 มื้อ)
ค่าอาหารท่านละ 80 บาท/มื้อ
ค่าอาหารว่าง ท่านละ 50 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

50

ของที่ระลึก

พรมเช็ดเท้า, ไม้กวาด, ขนม (บ้านขนม ม.8 บุ่งเข้),หน่อไม้ดอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วัดป่าศรีถาวรนิมิต
- อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

13 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : 1. คุณประเสริฐ สินธชัย , 2. คุณอุรา บุญบัง , 3. คุณวิชาญ วัฒนวิเชียร

โทรศัพท์ : (+66)37616649

โทรศัพท์มือถือ : (+66)898919969,(+66)

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :