หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทยน้อย

บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

เขาจันทร์โฮมสเตย์ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สวนสละ สวนอิทผาลัม พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มเพาะเห็ดครบวงจร กลุ่มหัตถกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว ชมไก่เถื่อน ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์ไก่เถื่อน ศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้บนยอดเขาจันทร์ ล่องเรืออ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน กิจกรรมตกปลาอ่างเก็บน้ำ ชมพันธุ์ไม้หายากสวนลุงเม่น ชมวิถีชีวิตเงาะป่าซาไก

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไทรน้อย อยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอุธยาเมืองมรดกโลกประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล วิถีชีวิตของชาวตำบลไทรน้อยมีอาชีพพื้นฐาน คือ ทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืชต่างๆ ทำขนมไทย ทำอิฐมอญ และการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ภายในครอบครัวการดำรงชีวิตของชาวตำบลไทรน้อย อยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านทรงไทยเป็นส่วนใหญ่ มีความสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยี่ยมเยือน มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคกลาง ตามประวัติศาสตร์ที่ถูเล่าขานต่อกันมาในพื้นที่ของตำบลไทรน้อย (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6)ว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวมอญสมัยปลายสุโขทัย ต่อเนื่องกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ที่ยังเห็นถาวรวัตถุอย่างชัดเจนคือโบสถ์หลวงพ่อใหญ่โบสถ์มหาอุตเจดีย์มีลักษณะระฆังคว่ำ สันนิษฐานว่า อายุไม่ต่ำกว่า 600-700 ปี มาแล้ว องค์พ่อใหญ่หรือ องค์หลวงพ่อมงคลบวร
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมอญ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จะมีคนต่างถิ่นใกล้ไกล และชาวต่างชาติเข้ามาสักการะกราบไหว้อยู่ตลอดเวลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลไทรน้อยสำคัญแห่งหนึ่ง
ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านมอญได้เล็งเห็นความสำคัญของตำบลไทรน้อยที่ถูกสร้างสมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่น่าจะแสดงให้คนต่างถิ่นได้เห็นจึงจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำดื่มเทพนาคาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม

พักอาศัยในบ้านทรงไทย เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านและทำอาหารกับเจ้าของบ้าน
ตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า
เรียนรู้การทำขนมไทย
ฝึกและเรียนรู้การบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม
ฝึกการทำดอกไม้จันทร์
ศึกษาและเรียนรู้การทำนา
ศึกษาและเรียนรู้การปลูกพืชผักการเกษตร
ศึกษาและเรียนรู้ด้านโบราณสถาน ศษสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่วัดไทรน้อย(โบสถ์หลวงพ่อใหญ่)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาซึ่งกันและกันกับนักเรียนในโรงเรียนวัดไทรน้อย โรงเรียนบางบาล โรงเรียนวัดปราสาททอง
กิจกรรมนำเที่ยวบริเวณใกล้เคียงที่พักตามแหล่งเที่ยวธรรมชาติและโบราณสถาน
ล่องเรือชมธรรมชาติ
ขึ้นรถชมธรรมชาติและไหว้พระศํกดิ์สิทธิ์

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 400 บาท
ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมอาหารนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 บาท/คน/วัน
ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมอาหารนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 700 บาท/คน/วัน
ค่ากิจกรรมต้อนรับระหว่างรับประทานอาหารเย็น(การแสดงรำไทย ดนตรีไทย กลองยาว ศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธไทย มวยคาดเชือก เพลงลูกทุ่ง) 3,000 บาท
กิจกรรมทัศนศึกษาทางเรือ 3,000 บาท
กิจกรรมทัศนศึกษาทางรถยนต์ 3,000 บาท

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

80

ของที่ระลึก

ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น กล้วยหอม, กล้วยไข่, กล้วยน้ำว้า, มะม่วง, ข้าวโพด ฯลฯ, ผลิตภัณฑ์ขนมไทย เช่น ทองหยอด, ทองหยิบ, ฝอยทอง, เม็ดขนุน, ลูกจันทร์, มะพร้าวแก้ว, ขนมหม้อแกง, สังขยา ฯลฯ, ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก, กล้วยแผ่น, สมุนไพร

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณมยุรี ศรีนาค

โทรศัพท์ : (+66)35884605

โทรศัพท์มือถือ : (+66)819465457

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :