โฮมสเตย์เกาะเกิด

13/1 ม.5 หมู่บ้านห้วยวัด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์เกาะเกิด

ประวัติความเป็นมา

โฮมสเตย์เกาะเกิด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยผู้ใหญ่ลำพูน พรรณไวย ต่อมามีความคิดว่าการที่เปิดบ้านให้คนจากที่ต่างๆ เข้ามาพักในตำบลได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงชวนชาวบ้านเข้ากลุ่มโฮมสเตย์โดยมีสมาชิกรวมกัน 10 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2551 มีสมาชิกเพิ่มมาเป็น 17 คน และมีสมาชิกที่พร้อมรับแขก 8 หลังคาเรือน

กิจกรรม

• ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชวังบางประอิน
• เยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร
• ศึกษาพืชสมุนไพรในชุมชนที่บ้านแก้วในสวน นั่งรถชมศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดซึ่งเป็นศูนย์เกษตร
• กิจกรรมทำน้ำนมข้าวยาคู
• กิจกรรมทำขนมไทยพื้นบ้าน ขนมกง สามเกลอ การทำกาละแมสูตรโบราณ
• กิจกรรมการเผาถ่านผลไม้และน้ำส้มควันไม้

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
• ค่าบริการห้องแอร์ 250 บาท/คน/คืน
• ห้องพัดลม 150 บาท/คน/คืน
• ค่าบริการอาหาร 3 มื้อ 330 บาท/คน/คืน
• ค่าบริการรถราง 500 บาท /15 คน
• ค่าบริการเรือท่องเที่ยว 3,000 บาท / 40 คน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

80

ของที่ระลึก

• ยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร
• กาละแมโบราณ
• ข้าวต้มมัด
• ขนมกง
• สามเกลอ
• ขนมข้าวยาคู และน้ำนมข้าวยาคู

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• ศูนย์ศิลปชีพเกาะเกิด
• วัดพยาญาติ
• พระราชวังบางประอิน
• วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
• ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณลำพูน พรรณไวย

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 081-8516632

แฟกซ์ : 035-702671

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :