ตลาดโพธิ์โฮมสเตย์

80/2 หมู่ 3 หมู่บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 ตำบลสิงห์ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ตลาดโพธิ์โฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ตลาดโพธิ์โฮมสเตย์ เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน เนื่องจากต้องการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้แหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชนและใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนด้วย

กิจกรรม

• กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว
• กิจกรรมการทำน้ำพริก และกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
• กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง(ปลาทับทิม)
• กิจกรรมการทำน้ำส้มควันไม้ และอุปกรณ์การเก็บผลไม้จากที่สูง
• กิจกรรมการปั้นไห
• กิจกรรมการทำน้ำผลไม้และขนมพื้นบ้าน เช่นการกวนกระยาสารทโบราณ ขนมเบื้อง ขนมไข่อบ
• กิจกรรมเที่ยวชมสวนป่ายางนาอินทกูล

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 300 บาท
• ค่าบริการบ้านพัก 300 บาท/คน/คืน (รวมอาหารเช้าและกลางวัน)
• ค่าฐานฝึกอบรมอาชีพ ฐานละ 500 บาท/5คนขึ้นไป (แนะนำฟรี โดยวิทยากรท้องถิ่น)

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

30

ของที่ระลึก

• ปลาช่อนแม่ลาดแดดเดียว
• กระยาสารทโบราณ OTOP 5 ดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• เตาเผาแม่น้ำน้อย
• อุทยานลำแม่ลา
• สวนป่ายางนา
• ไหว้พระวัดพระนอน

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณศรีนวล แจ้งกระจ่าง

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : 089-5408564

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :